Pregabalin 300 EU

60 - 360

Pregabalin är ett läkemedel som tillhör den klass av läkemedel som kallas antikonvulsiva medel. Det används vanligen för att behandla nervsmärta som orsakas av tillstånd som diabetes, bältros eller ryggmärgsskada. Pregabalin verkar genom att minska antalet smärtsignaler som skickas av skadade nerver i kroppen, vilket bidrar till att lindra symtomen på nervsmärta. Det finns i kapselform och tas oralt, vanligtvis två eller tre gånger om dagen. Pregabalin kan orsaka biverkningar som yrsel, dåsighet och dimsyn och ska endast tas under överinseende av hälso- och sjukvårdspersonal.

Denna produkt skickas från Europa med spårningsnummer.

Vi skickar INTE EU MEDS till Nederländerna, Danmark, Finland, Sverige och Norge.

Pregabalin: En omfattande genomgång

Pregabalin är ett receptbelagt läkemedel med en mängd viktiga medicinska tillämpningar. Det är en gabapentinoid eller en analog till signalsubstansen gamma-aminosmörsyra (GABA). Trots detta binder pregabalin inte direkt till GABA-receptorer. Istället binder det starkt till α2δ (alfa2delta) subenheten i de spänningsstyrda kalciumkanalerna i det centrala nervsystemet (CNS). Detta läkemedel, som är kommersiellt känt under bland annat namnet Lyrica, syntetiserades för första gången i början av 1990-talet av läkemedelsföretaget Pfizer.

Pregabalins farmakologi

Pregabalins verkningsmekanism är ganska komplex. Det modulerar kalciumkanalerna och minskar frisättningen av flera signalsubstanser, bland annat glutamat, noradrenalin, substans P och kalcitoningenrelaterad peptid (CGRP). Genom att förändra funktionen hos dessa signalsubstanser mildras deras effekter på nervsignalerna, vilket leder till symtomlindring vid flera neurologiska tillstånd.

Pregabalins effekter på signalsubstansen glutamat är särskilt viktiga, eftersom glutamat är den viktigaste excitatoriska signalsubstansen i nervsystemet. För stora mängder glutamat kan leda till överexcitering av nervcellerna, en faktor som bidrar till tillstånd som epilepsi och neuropatisk smärta. Genom att minska frisättningen av glutamat kan pregabalin hjälpa till att kontrollera dessa tillstånd.

Dessutom binder pregabalin inte till plasmaproteiner, vilket gör det mindre sannolikt att det interagerar med andra läkemedel. Biotillgängligheten är hög (mer än 90%) och varierar inte med dosen, vilket innebär att det absorberas nästan fullständigt efter oralt intag. Den maximala blodkoncentrationen uppnås inom en timme efter intag och elimineras från den systemiska cirkulationen främst genom renal utsöndring.

Kliniska användningsområden för pregabalin

Pregabalin har flera användningsområden inom medicin på grund av dess förmåga att modulera nervsystemet. De viktigaste indikationerna för dess användning inkluderar:

 1. Neuropatisk smärta: Pregabalin används ofta för att hantera neuropatisk smärta, som uppstår på grund av skador på nervsystemet. Tillstånd som kan orsaka denna typ av smärta inkluderar diabetes (diabetisk neuropati), herpes zoster-infektion (postherpetisk neuralgi) och ryggmärgsskada.
 2. Epilepsi: Pregabalin används som tilläggsbehandling hos vuxna med partiella anfall, med eller utan sekundär generalisering. Genom att modulera frisättningen av glutamat hjälper det till att kontrollera krampanfallen hos dessa patienter.
 3. Fibromyalgi: Det är också effektivt vid behandling av fibromyalgi, ett tillstånd som kännetecknas av kronisk utbredd smärta och förhöjd smärtreaktion vid tryck.
 4. Generaliserat ångestsyndrom (GAD): I Europeiska unionen är pregabalin godkänt för behandling av generaliserat ångestsyndrom. Dess lugnande effekt på nervsystemet hjälper till att minska symtomen på detta tillstånd.

Dosering och administrering

Doseringen av pregabalin varierar beroende på vilket tillstånd det används för att behandla, patientens njurfunktion och hur patienten svarar på behandlingen.

Vid neuropatisk smärta i samband med perifer diabetesneuropati är den initiala dosen vanligtvis 50 mg tre gånger dagligen (150 mg/dag), som kan ökas till en maximal dos på 300 mg/dag inom 1 vecka baserat på effekt och tolerabilitet.

Vid postherpetisk neuralgi är den rekommenderade startdosen 75 mg två gånger dagligen eller 50 mg tre gånger dagligen (150 mg/dag). Baserat på individuell patientrespons och tolerabilitet kan dosen ökas till en maximal dos på 300 mg/dag.

Vid epilepsi är startdosen vanligtvis 75 mg två gånger dagligen eller 50 mg tre gånger dagligen, vilket kan ökas till 150 mg två gånger dagligen eller 100 mg tre gånger dagligen inom 1 vecka baserat på effekt och tolerabilitet.

Vid behandling av fibromyalgi är den typiska startdosen 75 mg två gånger dagligen, vilket kan ökas till en måldos på 300-450 mg/dag. För behandling av generaliserat ångestsyndrom kan dosen variera från 150 till 600 mg per dag.

Pregabalin tas vanligtvis med eller utan föda. Om en dos missas ska den tas så snart som möjligt, såvida det inte är närmare till tidpunkten för nästa dos. I så fall ska den missade dosen hoppas över och det vanliga schemat ska fortsätta.

Biverkningar och försiktighetsåtgärder

Som alla läkemedel kan pregabalin ha biverkningar. Dessa inkluderar yrsel, dåsighet, förvirring, koncentrationssvårigheter, dimsyn, viktökning och svullnad i händer och fötter. Allvarligare biverkningar är muskelsmärta, svaghet, ömhet och förändringar i humör eller beteende (t.ex. känslor av ångest eller rastlöshet).

Patienter med tidigare substansmissbruk kan ha en högre risk för missbruk och beroende vid användning av pregabalin. Hos patienter med befintliga njurproblem kan dosen behöva justeras, och det bör användas med försiktighet.

Abrupt utsättning av pregabalin bör undvikas eftersom det kan leda till utsättningssymtom som sömnlöshet, illamående, huvudvärk och diarré. En gradvis dosminskning under minst 1 vecka rekommenderas.

Slutsats

Pregabalin är ett kraftfullt och mångsidigt läkemedel som kan användas för behandling av flera neurologiska tillstånd. Förståelse för dess farmakologi, indikationer, dosering och potentiella biverkningar kan bidra till att optimera dess användning i klinisk praxis. Som alla läkemedel ska pregabalin endast användas under ledning och övervakning av hälso- och sjukvårdspersonal. Det är viktigt att ha öppna och ärliga diskussioner med vårdgivare om dess användning och eventuella problem eller farhågor.

Pregabalin är ett läkemedel som används för att behandla flera neurologiska tillstånd, inklusive kramper, ångeststörningar och neuropatisk smärta. Det tillhör den klass av läkemedel som kallas Antikonvulsiva medel, som verkar genom att minska den onormala aktiviteten i hjärnan.

Pregabalin finns i kapselform och tas oralt. Det absorberas snabbt i blodomloppet och har en biotillgänglighet på cirka 90%. Läkemedlet når maximal plasmakoncentration inom 1 till 2 timmar efter administrering.

Den rekommenderade dosen pregabalin varierar beroende på vilket tillstånd som behandlas. Vid krampanfall är startdosen vanligtvis 75 mg två gånger dagligen, vilket kan ökas upp till 600 mg per dag efter behov. Vid ångestsyndrom är startdosen vanligtvis 150 mg per dag, vilket kan ökas till 600 mg per dag vid behov. Vid neuropatisk smärta är startdosen vanligtvis 150 mg per dag, vilket kan ökas till 600 mg per dag vid behov.

Pregabalin verkar genom att binda till en specifik typ av kalciumkanal i det centrala nervsystemet. Bindningen minskar frisättningen av vissa signalsubstanser, bland annat glutamat och substans P, som är involverade i smärta och ångest. Genom att minska frisättningen av dessa signalsubstanser kan pregabalin bidra till att minska symtomen på kramper, ångest och neuropatisk smärta.

Användningen av pregabalin är förknippad med flera potentiella biverkningar, inklusive yrsel, sömnighet, perifert ödem och muntorrhet. Mer allvarliga biverkningar, såsom självmordstankar, allergiska reaktioner och angioödem, har också rapporterats. Pregabalin ska inte ges till patienter med tidigare överkänslighet mot läkemedlet eller någon av dess beståndsdelar.

Pregabalin har en relativt låg potential för missbruk och beroende jämfört med andra läkemedel som används för att behandla ångest och smärta. Det bör dock fortfarande användas med försiktighet hos patienter som tidigare haft missbruk eller beroende av substanser.

Sammanfattningsvis är pregabalin ett läkemedel med dokumenterad effekt vid behandling av krampanfall, ångestsyndrom och neuropatisk smärta. Dess verkningsmekanism, som innebär att frisättningen av vissa neurotransmittorer minskar, har studerats och förståtts väl. Även om det finns risk för biverkningar tolereras det i allmänhet väl och har en låg potential för missbruk och beroende. Som med alla läkemedel ska pregabalin användas under ledning av hälso- och sjukvårdspersonal.

DOSERING

300 mg

PAKETSTORLEK

50 tabletter, 100 tabletter, 200 tabletter, 400 tabletter

1 recension av Pregabalin 300 EU

 1. Kratonis (verifierad ägare)

  produkten i allmänhet är okej, tyvärr inte samma som på bilden, men inuti kapslarna är det cirka 300 mg, lite mindre men det är okej! Ingen låda också! 4/5 stjärnor

  • rechem

   Tack för att du delar din erfarenhet av produkten Pregabalin 300 EU. Kapslarna produceras av stora läkemedelsindustrin och de innehåller 300 mg. Bilden visar en generisk produkt, det är bra att veta att det fortfarande uppfyller dina förväntningar.

   Som med alla läkemedel är det viktigt att notera att individuella erfarenheter kan variera. Det är möjligt att avsaknaden av en låda kan bero på förpacknings- eller leveransprocessen. Men om du har några problem eller frågor om produkten rekommenderar jag att du kontaktar säljaren eller en sjukvårdspersonal för ytterligare förtydligande.

   Tack än en gång för din feedback, och jag hoppas att Pregabalin fortsätter att ge dig den lindring du behöver för din nervsmärta.

Lägg till en recension

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

SPINNA FÖR ATT VINNA!

 • Prova lyckan och vinn en rabattkupongkod
 • 1 gratissnurr var 15:e dag
 • Inget fusk! Använd endast din riktiga e-postadress.
 • KOM IHÅG: Kupongkoden är giltig i 7 dagar.
Prova lyckan!
Aldrig
Påminn senare
Inga tack