Villkor och bestämmelser

Välkommen till Rechemco.to. Genom att gå in på och använda denna webbplats accepterar du att vara bunden av följande villkor. Vänligen läs dem noggrant.

By using Rechemco, you acknowledge that you have read and understood these terms and conditions and agree to be bound by them.
If you do not agree to these terms and conditions, please do not use this website.

By proceeding with a purchase on the Rechemco website, you agree to abide by these Terms & Conditions, acknowledging that you understand and accept the responsibilities and restrictions outlined above, including the indemnification of Rechemco and its team from any consequences arising from your actions
.

Age Requirement for Purchases:
Only individuals who are at least 18 years of age are permitted to make purchases on the Rechemco website. Minors are strictly prohibited from ordering any products. By agreeing to these Terms & Conditions, you affirm that you meet the minimum age requirement.

Legal Compliance and Responsibility
The customer is responsible for verifying the legal status of the product(s) they intend to order in their country/region. By placing an order with Rechemco, the customer guarantees that the product(s) are legal for purchase and possession in their jurisdiction. In the event of legal issues arising from the order, the customer assumes full responsibility for their actions and any consequences thereof, absolving Rechemco and its team of all liabilities.

Intended Use of Products
The products available for purchase from Rechemco are intended solely for research purposes and are not for human consumption. The customer acknowledges this restriction and agrees that in the event of any health problems or death resulting from improper use, Rechemco and its team shall not be held liable. The customer hereby releases Rechemco and its team members from any and all consequences arising from such events.
The products available for purchase from Rechemco are intended solely for research purposes and are not for human consumption. The customer acknowledges this restriction and agrees that in the event of any health problems or death resulting from improper use, Rechemco and its team shall not be held liable. The customer hereby releases Rechemco and its team members from any and all consequences arising from such events.

Prohibition of Reshipment and Resale
The customer agrees not to reship or resell the ordered products to any third party. The purchase of products from Rechemco is for the customer’s personal use only, specifically for lawful research purposes. Violation of this term may result in immediate termination of the customer’s account with Rechemco and possible legal action.

Rättslig status för ämnen
Du bekräftar och samtycker till att det är ditt ansvar att kontrollera den rättsliga statusen för de ämnen du beställer på denna webbplats. Vi tillhandahåller inte juridisk rådgivning och vi är inte ansvariga om du beställer en substans som är schemalagd eller förbjuden enligt lag. Det är ditt ansvar att följa alla tillämpliga lagar och förordningar.

Information om produkten
Vi gör allt vi kan för att tillhandahålla korrekt och aktuell information om våra produkter, inklusive deras sammansättning, avsedda användning och eventuella biverkningar. Vi kan dock inte garantera att denna information är korrekt, fullständig eller tillförlitlig. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller upphöra med en produkt utan föregående meddelande.

Beställningsprocess
Genom att göra en beställning på vår webbplats intygar och garanterar du att du är minst 18 år gammal och har rättslig kapacitet att ingå ett bindande avtal. Du samtycker också till att lämna korrekt och fullständig information om dig själv, inklusive namn, adress och betalningsuppgifter.

Frakt och leverans
Vi kommer att göra allt vi kan för att leverera din beställning inom den beräknade tidsramen. Vi kan dock inte garantera leveransdatum eller leveranstider och vi ansvarar inte för eventuella förseningar eller skador som orsakas av transportföretaget eller tullmyndigheterna.

Vi skickar INTE EU MEDS till Nederländerna, Danmark, Finland, Sverige och Norge.
För mer information om frakt, restriktioner och högriskländer: rechemco.to/fraktsätt

Returer och återbetalningar
Om du inte är nöjd med din beställning kan du vara berättigad till en delåterbetalning under vissa förutsättningar. Retur är inte möjlig. Se vår policy för returer och återbetalningar för mer information.

Immateriella rättigheter
Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till text, bilder, grafik, logotyper och programvara, tillhör vårt företag eller dess licensgivare och skyddas av upphovsrätt, varumärken och andra immaterialrättsliga lagar. Du får inte använda eller reproducera något innehåll utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande.

Begränsning av ansvar
I den utsträckning som lagen tillåter ska vi inte hållas ansvariga för några direkta, indirekta, tillfälliga, särskilda eller följdskador som uppstår till följd av din användning av denna webbplats eller din tillit till någon information eller produkt som erhållits från denna webbplats. Detta omfattar, men är inte begränsat till, skadestånd för utebliven vinst, avbrott i verksamheten eller förlust av data.

Tillämplig lag och jurisdiktion
Dessa villkor ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i den jurisdiktion där vårt företag är beläget. Eventuella tvister som uppstår till följd av dessa villkor ska underställas den exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i den jurisdiktionen.

Ändringar av villkor och bestämmelser
Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa villkor utan föregående meddelande. Din fortsatta användning av denna webbplats efter sådana ändringar utgör ditt godkännande av de ändrade villkoren.

By using Rechemco, you acknowledge that you have read and understood these terms and conditions and agree to be bound by them.
If you do not agree to these terms and conditions, please do not use this website.

By proceeding with a purchase on the Rechemco website, you agree to abide by these Terms & Conditions, acknowledging that you understand and accept the responsibilities and restrictions outlined above, including the indemnification of Rechemco and its team from any consequences arising from your actions.