Integritetspolicy

Tack för att du väljer våra tjänster! Vi tar din integritet på största allvar och vi är fast beslutna att skydda dina personuppgifter. I denna integritetspolicy förklarar vi hur vi samlar in, använder och delar dina personuppgifter, samt vilka rättigheter och val du har när det gäller dina personuppgifter.

Information som vi samlar in
Vi samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du registrerar dig för våra tjänster, kommunicerar med oss eller gör ett köp. Detta kan inkludera ditt namn, e-postadress, telefonnummer och betalningsinformation. Vi samlar också in information om din användning av våra tjänster, t.ex. din webbhistorik och IP-adress.

Hur vi använder din information
Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla våra tjänster, behandla dina beställningar och kommunicera med dig. Vi använder också din information för att förbättra våra tjänster och för att anpassa din upplevelse.

Hur vi delar din information
Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part i marknadsföringssyfte. Vi kan dela dina personuppgifter med våra tjänsteleverantörer, t.ex. betalningsbehandlare och fraktleverantörer, för att underlätta leveransen av våra tjänster till dig. Vi kan också dela dina personuppgifter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om vi anser att ett sådant utlämnande är nödvändigt för att skydda våra rättigheter eller andras rättigheter.

Dina rättigheter och valmöjligheter
Du har rätt att när som helst få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter. Du kan också invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. För att utöva dessa rättigheter, vänligen kontakta oss med hjälp av informationen nedan.

Lagring av uppgifter
Vi behåller dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att tillhandahålla dig våra tjänster och för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

Säkerhet
Vi vidtar rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, utlämnande, ändring eller förstörelse.

Ändringar av denna integritetspolicy
Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan. Om vi gör betydande ändringar i denna sekretesspolicy kommer vi att meddela dig via e-post eller genom att publicera ett meddelande på vår webbplats.

Kontakta oss
Om du har några frågor eller funderingar om denna integritetspolicy eller vår användning av din personliga information, vänligen kontakta oss på [email protected].

Sammanfattningsvis vill vi försäkra dig om att vi inte delar några personuppgifter med tredje part i marknadsföringssyfte och att du när som helst har full kontroll över din profil, dina uppgifter, konversationer och beställningar. Om du har några frågor eller funderingar kring din integritet, tveka inte att kontakta oss.