Voorwaarden

Welkom bij Rechemco.to. Door deze website te bezoeken en te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden. Lees ze aandachtig door.

Juridische status van stoffen
U erkent en gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om de wettelijke status te controleren van de stoffen die u op deze website bestelt. Wij geven geen juridisch advies en wij zijn niet verantwoordelijk als u een stof bestelt die wettelijk is voorgeschreven of verboden. Het is uw verantwoordelijkheid om te voldoen aan alle toepasselijke wetten en voorschriften.

Productinformatie
Wij stellen alles in het werk om nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken over onze producten, waaronder de samenstelling, het beoogde gebruik en mogelijke bijwerkingen. Wij kunnen echter de nauwkeurigheid, volledigheid of betrouwbaarheid van deze informatie niet garanderen. Wij behouden ons het recht voor elk product op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Bestelproces
Door een bestelling te plaatsen op onze website, verklaart en garandeert u dat u ten minste 18 jaar oud bent en de wettelijke bevoegdheid hebt om een bindend contract aan te gaan. U gaat er ook mee akkoord nauwkeurige en volledige informatie over uzelf te verstrekken, waaronder uw naam, adres en betalingsgegevens.

Verzending en levering
Wij zullen er alles aan doen om uw bestelling binnen de geschatte tijd te leveren. Wij kunnen echter geen leveringsdata of -tijden garanderen en zijn niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen of schade veroorzaakt door de transporteur of de douane.

We verzenden GEEN EU-medicijnen naar Nederland, Denemarken, Finland, Zweden en Noorwegen.
Voor meer informatie over verzending, beperkingen en landen met een hoog risico: rechemco.to/verzendmethoden

Retourzendingen en terugbetalingen
Als u niet tevreden bent met uw bestelling, kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een gedeeltelijke terugbetaling. Retourneren is niet mogelijk. Raadpleeg ons retour- en restitutiebeleid voor meer informatie.

Intellectueel eigendom
Alle inhoud op deze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, grafieken, logo's en software, is eigendom van ons bedrijf of zijn licentiegevers en wordt beschermd door auteursrecht, handelsmerk en andere wetten inzake intellectuele eigendom. U mag de inhoud niet gebruiken of reproduceren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Beperking van aansprakelijkheid
Voor zover wettelijk toegestaan zijn wij niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit uw gebruik van deze website of uw vertrouwen in informatie of producten die u van deze website hebt verkregen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, schade wegens winstderving, bedrijfsonderbreking of verlies van gegevens.

Toepasselijk recht en jurisdictie
Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het rechtsgebied waarin ons bedrijf is gevestigd. Elk geschil dat voortvloeit uit deze voorwaarden zal worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken in dat rechtsgebied.

Wijzigingen in de voorwaarden
Wij behouden ons het recht voor deze voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Uw voortgezet gebruik van deze website na dergelijke wijzigingen houdt in dat u de gewijzigde voorwaarden aanvaardt.

Door gebruik te maken van Rechemco.toerkent u dat u deze voorwaarden en bepalingen hebt gelezen en begrepen en dat u ermee akkoord gaat hieraan gebonden te zijn. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, maak dan geen gebruik van deze website.