Zanaflex 2mg Tizanidine INDIEN

16 - 48

Zanaflex 2mg Tizanidin

Vill du ha lindring från muskelspasticitet? Upptäck Zanaflex, det centralt verkande muskelavslappnande läkemedlet som lindrar muskelanspänning och smärta. Perfekt för personer med sjukdomar som multipel skleros eller ryggmärgsskador.

Dosering: Börja med 2 mg och justera efter dina behov. Kom ihåg att konsekvens är nyckeln; ta det med eller utan mat, men håll dig konsekvent. Maximal daglig dos: 36 mg.

Notera: Biverkningar kan vara sömnighet eller yrsel. Rådgör alltid med din läkare innan du börjar ta ett nytt läkemedel.

Alla INDIA MEDS skickas med kurir och spårningsnummer inom 48 timmar efter betalningen.
Genomsnittlig leveranstid: 2-3 veckor.

Zanaflex (Tizanidine) är en centralt verkande α2-adrenerg agonist som används som muskelavslappnande medel. Dess huvudsakliga aktiva beståndsdel, Tizanidin, verkar främst i det centrala nervsystemet för att framkalla dess muskelavslappnande effekter. Det kemiska namnet för Tizanidin är 5-klor-4-(2-imidazolin-2-ylamino)-2,1,3-bensotiadiazol.

Farmakodynamik:

Tizanidin utövar sin terapeutiska effekt genom att hämma presynaptiska motorneuron, vilket resulterar i en minskning av spasticiteten. Genom att öka den presynaptiska hämningen av motorneuroner minskar Tizanidin frisättningen av excitatoriska aminosyror och minskar motorneuronernas fyrningsfrekvens, vilket dämpar den reflexmässiga hyperaktiviteten.

Användningsområden:

Zanaflex 2 mg är indicerat för behandling av spasticitet, som kan uppstå vid en rad olika tillstånd, bland annat multipel skleros, ryggmärgsskada eller andra neurologiska sjukdomar. Spasticitet är ett tillstånd där musklerna drar ihop sig kontinuerligt, vilket orsakar stelhet eller stramhet i musklerna och kan störa rörelse, tal och gång.

Genom att minska spasticiteten bidrar Zanaflex till att förbättra muskeltonus, lindra smärta och muskelspänningar och hjälper till att återställa normala rörelser.

Dosering:

Den rekommenderade startdosen av Zanaflex är 2 mg. Beroende på den enskilda patientens behov och svar kan dosen titreras med 24 timmars intervall. Dosen kan ökas med 2-4 mg tills ett optimalt svar har uppnåtts. Den totala dagliga dosen bör dock inte överstiga 36 mg. Det är viktigt att notera att behandlingen bör individualiseras enligt patientens behov och svar.

Doseringsöverväganden:

 1. Timing med mat: Zanaflex är känt för att öka sin biotillgänglighet när det tas med mat. Patienter måste vara konsekventa med att ta Zanaflex antingen alltid med eller alltid utan mat.
 2. Dostitrering: För att minimera risken för biverkningar är det lämpligt att titrera dosen långsamt när behandlingen inleds.
 3. Tillbakadragande: Abrupt utsättning kan leda till rebound-hypertension och takykardi; det rekommenderas att dosen minskas gradvis.
 4. Nedsatt njurfunktion: Patienter med njurinsufficiens kan behöva reducerade doser. Det är viktigt att övervaka dessa patienter noggrant.
 5. Äldre patienter: Den äldre befolkningen kan ha nedsatt njurfunktion; därför kan de behöva reducerade doser.

Biverkningar:

Vanliga biverkningar är sömnighet, muntorrhet, asteni, yrsel, urinvägsinfektioner och gastrointestinala problem. Det är viktigt att övervaka hypotension, avvikelser i leverfunktionen och tecken på depression i centrala nervsystemet.

Kontraindikationer och varningar:

 1. Zanaflex ska inte användas samtidigt med CYP1A2-hämmare som fluvoxamin eller ciprofloxacin.
 2. Samtidig användning av Zanaflex med andra CNS-depressiva medel kan förstärka CNS-effekterna.

Förvaring:

Förvaras vid en temperatur mellan 15°C och 30°C. Förvaras utom räckhåll för barn.

Produktnamn: Zanaflex 2mg (Tizanidin)

Beskrivning:

Zanaflex 2 mg är en centralt verkande alfa-2 adrenerg agonist, med dess primära ingrediens är Tizanidin. Detta läkemedel används främst som ett antispasmodiskt medel för att ge lindring av spasmer, kramper, täthet i muskler och andra relaterade tillstånd.

Kemisk struktur:

Tizanidinhydroklorid (HCl) är ett vitt till benvitt, fint kristallint pulver, luktfritt eller med en svag karakteristisk lukt. Det är lättlösligt i vatten och metanol och lösligt i etanol.

Användningsområden:

 1. Spasticitet i musklerna: Zanaflex är främst indicerat för behandling av muskelspasticitet. Muskelspasticitet kan bero på multipel skleros, ryggmärgsskador eller andra neurologiska sjukdomar.
 2. Off-label användning: Det har förekommit fall där Tizanidine används för migrän, huvudvärkssjukdomar och som sömnhjälpmedel. Rådgör alltid med en läkare innan du tar detta läkemedel för off-label-ändamål.

Dosering och administrering:

 1. Startdos: För de flesta patienter är den rekommenderade startdosen 2 mg. Beroende på patientens svar kan dosen ökas med steg om 2 mg till 4 mg tills ett optimalt svar har uppnåtts.
 2. Underhållsdos: Doseringen kan ökas gradvis med 2 mg till 4 mg vid varje dostillfälle, med 1 till 4 dagars intervall mellan ökningarna tills tillfredsställande minskning av muskeltonus har uppnåtts. Den totala dagliga dosen bör inte överstiga 36 mg.
 3. Dosering i särskilda befolkningsgrupper: För äldre patienter eller patienter med nedsatt njurfunktion bör dosen justeras i enlighet med detta, med hänsyn till individens kreatininclearance.
 4. Administration: Zanaflex 2 mg ska tas oralt med ett helt glas vatten. Det kan tas med eller utan mat men att ta det konsekvent, antingen med mat eller utan, kommer att säkerställa en mer enhetlig absorption.

Kontraindikationer:

Zanaflex 2mg ska inte användas:

 1. Av patienter med överkänslighet mot tizanidin eller mot någon annan beståndsdel i tabletten.
 2. Samtidigt med starka CYP1A2-hämmare.

Biverkningar:

Vanliga biverkningar är muntorrhet, sömnighet, asteni (svaghet eller trötthet), yrsel, UVI (urinvägsinfektion), förstoppning, avvikelser i leverfunktionstest, kräkningar och talrubbningar. Detta är inte en fullständig förteckning och patienter bör rådgöra med hälso- och sjukvårdspersonal för detaljerad information.

Förvaring:

Förvaras vid 25°C (77°F); avvikelser tillåtna till 15-30°C (59-86°F) på en torr plats och förvaras oåtkomligt för barn.

Notera: Rådgör alltid med en läkare innan du börjar eller slutar ta något läkemedel. Denna beskrivning innehåller inte alla tänkbara biverkningar eller interaktioner.

DOSERING

2 mg

PAKETSTORLEK

30 tabletter, 60 tabletter, 90 tabletter

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Zanaflex 2mg Tizanidine INDIA”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

SPINNA FÖR ATT VINNA!

 • Prova lyckan och vinn en rabattkupongkod
 • 1 gratissnurr var 15:e dag
 • Inget fusk! Använd endast din riktiga e-postadress.
 • KOM IHÅG: Kupongkoden är giltig i 7 dagar.
Prova lyckan!
Aldrig
Påminn senare
Inga tack