Tenvir EM INDIA

50 - 110

Tenvir EM: Din rustning mot hiv

Tenvir EM utnyttjar den dubbla kraften hos emtricitabin och tenofovirdisoproxilfumarat och utgör ett banbrytande försvar mot HIV-1. Det är expertutformat och stör virusets replikation, vilket stoppar dess utveckling i dess spår. Utöver behandling fungerar Tenvir EM som en förebyggande sköld. Med pre-exponeringsprofylax (PrEP) blir detta läkemedel ett dagligt skydd för personer med hög risk.

Även om Tenvir EM är otroligt effektivt, är det viktigt att se till att Tenvir EM passar din medicinska profil. En kort konsultation med en vårdgivare kan bana väg för optimala resultat. Enstaka biverkningar kan uppstå, men med vaksam observation och öppen kommunikation kan de hanteras på ett smidigt sätt.

Att omfamna Tenvir EM är en nick till vetenskapliga framsteg och ett steg mot en HIV-resilient framtid. Med vår snabba leverans och spårning är din hälsoresa alltid i sikte. Lita på Tenvir EM - för skydd, förebyggande och sinnesro.

Alla produkter skickas med kurir och spårningsnummer inom 24-72 timmar efter betalningen.

Tenvir EM, en framstående farmaceutisk kombination av två aktiva antiretrovirala substanser: Emtricitabin och tenofovirdisoproxilfumarat, är avgörande för behandling och förebyggande av humant immunbristvirus (HIV). Denna kombinationsbehandling, som ligger i framkant när det gäller moderna antiretrovirala behandlingar, ger en kraftfull effekt mot HIV-1-infektion.

Syntes och struktur av föreningar

 1. Emtricitabin: Emtricitabin, även känt under förkortningen FTC, är en nukleosid omvänd transkriptashämmare (NRTI). Dess struktur efterliknar den hos den naturliga nukleosiden cytidin, vilket gör den skicklig på att hämma det omvända transkriptasenzymet hos HIV.
 2. Tenofovirdisoproxilfumarat: Denna förening, som förkortas TDF, tillhör en klass av antiretrovirala läkemedel som kallas nukleotidhämmare av omvänt transkriptas (NtRTI). TDF fungerar som en prodrug, vilket innebär att det efter intag genomgår en metabolisk omvandling för att producera sin aktiva form, tenofovirdifosfat. Denna aktiverade form konkurrerar sedan effektivt med det naturliga substratet deoxiadenosin 5′-trifosfat, vilket leder till att DNA-kedjan bryts och virusreplikationen hämmas.

Verkningsmekanism

När Emtricitabine och Tenofovir kombineras verkar de synergistiskt för att skapa en robust barriär mot hiv-replikation. Deras verkan är främst inriktad på hämning av omvänt transkriptas, ett enzym som är oumbärligt för viruset.

När de kommer in i cellen omvandlas både emtricitabin och tenofovir till sina aktiva trifosfatformer. Dessa aktiva enheter inkorporerar sig själva i virusets DNA, vilket leder till att dess syntes avbryts i förtid. Denna process begränsar effektivt virusets förmåga att föröka sig och infektera andra celler.

Farmakokinetik

Vid oral administrering av Tenvir EM uppvisar både emtricitabin och tenofovirdisoproxilfumarat snabba absorptionsprofiler. Här är en detaljerad undersökning:

 1. Absorption: Efter intag observeras maximala plasmakoncentrationer av emtricitabin och tenofovir vanligtvis mellan 1-2 timmar.
 2. Distribution: Båda substanserna distribueras brett över kroppens kompartment. De uppvisar en förmåga att penetrera det centrala nervsystemet, vilket ger terapeutiska koncentrationer i cerebrospinalvätska.
 3. Metabolism: Emtricitabin genomgår minimal metabolism och utsöndras till största delen oförändrat i urinen. Däremot omvandlas tenofovirdisoproxilfumarat till sin aktiva form, tenofovirdifosfat, i cellerna.
 4. Utsöndring: Emtricitabin utsöndras huvudsakligen via njurarna, medan tenofovir utsöndras både via njurarna och feces.

Indikationer

Tenvir EM har en dubbel roll i behandlingen av hiv:

 1. Behandling: Som en del av en kombinationsbehandling bidrar Tenvir EM till behandlingen av hiv-1-infektion hos vuxna och pediatriska patienter som väger minst 17 kg.
 2. Förebyggande: För personer med hög risk fungerar Tenvir EM som ett profylaktiskt medel som minskar risken för hiv-1-infektion. Denna förebyggande åtgärd kallas vanligen profylax före exponering (PrEP).

Dosering och administrering

För att Tenvir EM ska vara så effektivt som möjligt är det absolut nödvändigt att följa det rekommenderade doseringsschemat:

 1. Behandling av HIV-1-infektion: En tablett Tenvir EM dagligen, i kombination med andra antiretrovirala medel, är ordinerat. Den kan intas med eller utan föda.
 2. Profylax före exponering: Individer utan en etablerad hiv-1-infektion bör ta en tablett Tenvir EM dagligen. För att uppnå maximalt skydd rekommenderas att behandlingen påbörjas 20 dagar före potentiell exponering för hiv och därefter fortsätter dagligen.

Kontraindikationer och försiktighetsåtgärder

Innan du börjar använda Tenvir EM:

 1. Se till att personer som är avsedda för PrEP inte är HIV-1-positiva.
 2. Undersök för kronisk hepatit B, eftersom förvärringar kan inträffa efter utsättande av Tenvir EM.
 3. Periodisk kontroll av njurfunktionen rekommenderas med tanke på Tenofovirs potentiella påverkan på njurhälsan.

Biverkningar

Även om Tenvir EM i allmänhet tolereras väl, kan vissa personer uppleva

 1. Illamående eller magbesvär.
 2. Trötthet eller yrsel.
 3. Hudutslag.
 4. Förändringar i benmineraldensitet.
 5. Onormal njur- eller leverfunktion.

Interaktioner

Tenvir EM:s effekt kan förändras om det tas tillsammans med vissa läkemedel. Därför är en omfattande läkemedelsgenomgång av största vikt före initiering. Några anmärkningsvärda interaktioner inkluderar:

 1. Antivirala medel som aciklovir eller ganciklovir.
 2. Läkemedel mot epilepsi.
 3. Läkemedel som påverkar njurfunktionen.

Lagring

Tenvir EM tabletter ska förvaras i rumstemperatur, skyddat från direkt solljus och fukt. Förvaras utom räckhåll för barn.

Slutsats

Tenvir EM, med de dubbelverkande substanserna emtricitabin och tenofovirdisoproxilfumarat, förändrar spelreglerna för antiretrovirala behandlingar. Dess effektivitet när det gäller att både behandla och förebygga HIV-1-infektion understryker dess betydelse inom modern medicin. Som med alla läkemedel är doseringsföljsamhet, regelbunden övervakning och en grundlig förståelse av dess farmakologi avgörande för optimala resultat.

DOSERING

Emtricitabin 200 mg + Tenofovirdisoproxilfumarat 300 mg

PAKETSTORLEK

30 tabletter, 90 tabletter

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Tenvir EM INDIA”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

SPINNA FÖR ATT VINNA!

 • Prova lyckan och vinn en rabattkupongkod
 • 1 gratissnurr var 15:e dag
 • Inget fusk! Använd endast din riktiga e-postadress.
 • KOM IHÅG: Kupongkoden är giltig i 7 dagar.
Prova lyckan!
Aldrig
Påminn senare
Inga tack