2-Methyl-AP-237HCl CN Export - Grossist

170 - 900

2-Methyl-AP-237 HCl EU är en forskningskemikalie som tillhör opioidklassen av föreningar. Det är en potent mu-opioidreceptoragonist med analgetiska effekter som liknar dem hos morfin. Denna produkt är endast avsedd för forskningsändamål och är inte avsedd att användas som livsmedel. Den kommer i form av ett kristallint pulver och säljs i förpackningar om 1 gram. Vid korrekt hantering och användning i en kontrollerad laboratoriemiljö kan 2-Methyl-AP-237 HCl EU vara ett användbart verktyg för forskare som undersöker farmakologi och potentiella terapeutiska tillämpningar av opioider.

Alla produkter från CN Export - Wholesale levereras från Kina.

I händelse av förlust eller beslag av lokal tull: Inga återbetalningar eller klagomål.

Alla designerdroger som säljs på denna webbplats är avsedda för forskning och kriminaltekniska tillämpningar.

Artikelnr: 2map237-cn Kategori: Etiketter: , ,

Produktnamn: 2-metyl-AP-237 (2MAP-237)

IUPAC-namn: 1-(2-metylfenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)heptan-1-on

Molekylformel: C18H27NO

Molekylvikt: 273,42 g/mol

Produktbeskrivning:

2-Methyl-AP-237, även känt som 2MAP-237, är en forskningskemikalie som tillhör klassen syntetiska opioider. Denna förening är strukturellt relaterad till AP-237 (1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)heptan-1-on) men har en 2-metylsubstitution på fenylringen, vilket potentiellt förändrar dess biologiska egenskaper. Som forskningskemikalie används 2MAP-237 främst i vetenskapliga studier och är inte godkänd för humant eller veterinärt bruk. Forskare bör vara försiktiga när de arbetar med denna förening på grund av dess potential för missbruk och hälsorisker.

Effekter:

Även om det finns begränsad information om de specifika effekterna av 2-metyl-AP-237, antas den fungera som en μ-opioidreceptoragonist, i likhet med sin modersubstans AP-237. Som sådan kan föreningen uppvisa smärtstillande, lugnande och euforiska effekter. Den exakta styrkan, verkningstiden och biverkningsprofilen för 2MAP-237 har dock inte fastställts fullständigt och kan skilja sig från dem för AP-237 på grund av 2-metylsubstitutionen.

Möjliga användningsområden:

Som forskningskemikalie är 2-Methyl-AP-237 främst avsedd för användning i vetenskapliga studier, särskilt inom områdena farmakologi, toxikologi och neurovetenskap. Forskare kan undersöka föreningens potential som smärtstillande medel, dess verkningsmekanism och dess bindningsaffinitet för μ-opioidreceptorn. Dessutom kan föreningen användas i jämförande studier tillsammans med andra opioider, inklusive strukturellt relaterade föreningar, för att utforska struktur-aktivitetssamband och effekten av specifika funktionella gruppsubstitutioner på farmakologiska egenskaper.

Slutsats om säkerhet:

Med tanke på den begränsade information som finns tillgänglig om 2-Methyl-AP-237, måste forskare iaktta extrem försiktighet vid hantering och studier av denna förening. Som en syntetisk opioid bör potentialen för missbruk, beroende och livshotande andningsdepression inte underskattas. Forskare bör följa strikta säkerhetsprotokoll, inklusive användning av korrekt personlig skyddsutrustning (PPE) och säker förvaring.

2-Methyl-AP-237 är inte avsett för humant eller veterinärt bruk och bör endast användas i en kontrollerad laboratoriemiljö. Oavsiktlig exponering, förtäring eller olämplig användning av denna förening kan leda till allvarliga hälsorisker eller till och med dödsfall. Vid oavsiktlig exponering eller misstänkt överdosering, sök omedelbar läkarvård eller kontakta din lokala giftinformationscentral.

Sammanfattningsvis är 2-Methyl-AP-237 en ny forskningskemikalie med potentiella tillämpningar i olika vetenskapliga studier. Dess exakta effekter, styrka och säkerhetsprofil har emellertid ännu inte klargjorts fullständigt, och som sådan måste forskare vara extremt försiktiga när de arbetar med denna förening. Korrekt hantering, lagring och efterlevnad av säkerhetsriktlinjer är avgörande för att mildra eventuella risker i samband med denna forskningskemikalie.

Varför köpa 2MAP-237 HCl från RECHEMCO?

 • ★ Vi har en lång handelshistoria på marknaden så du drar nytta av vår erfarenhet.
 • ★ 2MAP-237 HCl har testats och kontrollerats.
 • ★ Du kan köpa 2MAP-237 HCl med Bitcoin, Monero och banköverföring.

Vad du får när du köper 2MAP-237 HCl  från RECHEMCO?

 • - En förseglad aluminiumfoliepåse innehållande högsta kvalitet 2MAP-237 HCl kemikalie för opioidforskning
 • - Ett kristallint fast ämne  
 • - 98% Renhet

SHOPPING @ RECHEMCO

 • ✓ EXKLUSIV - unikt produktutbud
 • ✓ LÄTT - När som helst, var som helst
 • ✓ LÅG KOSTNAD - även för små kvantiteter           
Antal

5 g, 10 g, 25 g, 50 g, 100 g, 250 g

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”2-Methyl-AP-237HCl CN Export – Wholesale”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

SPINNA FÖR ATT VINNA!

 • Prova lyckan och vinn en rabattkupongkod
 • 1 gratissnurr var 15:e dag
 • Inget fusk! Använd endast din riktiga e-postadress.
 • KOM IHÅG: Kupongkoden är giltig i 7 dagar.
Prova lyckan!
Aldrig
Påminn senare
Inga tack