Metonitazepyne CN Export - Grossist

1900 - 3200

Metonitazepyne är ett mycket effektivt lugnande läkemedel som används för behandling av ångest, sömnlöshet och andra relaterade tillstånd. Dess aktiva ingrediens, metonitazene, tillhör opioidfamiljen av läkemedel och fungerar genom att binda till hjärnans receptorer som ansvarar för smärta och ångestlindring. Detta läkemedel är tillgängligt i både oral och injicerbar form och har ett CAS-nummer (Chemical Abstracts Service) på 1219812-04-4. Det är viktigt att Metonitazepyne endast används under ledning av kvalificerad sjukvårdspersonal och att instruktionerna följs noggrant för att undvika eventuella risker och biverkningar.

Alla produkter från CN Export - Wholesale levereras från Kina.

I händelse av förlust eller beslag av lokal tull: Inga återbetalningar eller klagomål.

Alla designerdroger som säljs på denna webbplats är avsedda för forskning och kriminaltekniska tillämpningar.

Produktnamn: Metonitazepyne

Produktbeskrivning:

Metonitazepyne är en ny kemisk förening för forskning som är avsedd för användning i vetenskapliga sammanhang och laboratorier. Den tillhör en klass av kemikalier som kallas bensodiazepinanaloger, som är kända för sina många olika farmakologiska egenskaper. Metonitazepyne har en unik molekylär struktur som skiljer den från andra bensodiazepinderivat, vilket ger forskare nya möjligheter till undersökning i en mängd olika sammanhang.

Effekter:

Metonitazepyn uppvisar en rad effekter som gör det till ett attraktivt ämne för laboratorieforskning och vetenskaplig forskning. Dessa effekter är bl.a:

 1. Anxiolytiska egenskaper: I likhet med andra bensodiazepinanaloger har metonitazepyn visat potential att minska ångest i prekliniska studier. Denna ångestdämpande effekt tillskrivs dess förmåga att modulera det GABAerga systemet, som spelar en avgörande roll vid reglering av ångest.
 2. Sedativa effekter: Metonitazepyn har visat sedativa egenskaper i preliminära studier. Man tror att denna effekt förmedlas genom föreningens interaktion med GABA-A-receptorn, vilket resulterar i hämning av det centrala nervsystemet.
 3. Antikonvulsiva egenskaper: Metonitazepyn har visat potential som antikonvulsivt medel i forskning i tidig fas, vilket gör det till en kandidat för vidare forskning om epilepsi och krampsjukdomar.
 4. Muskelavslappnande egenskaper: Substansen har uppvisat muskelavslappnande egenskaper i prekliniska studier, vilket kan vara av intresse för forskare som undersöker neuromuskulära sjukdomar och andra relaterade tillstånd.

Möjliga användningsområden:

På grund av sin unika profil av farmakologiska effekter har metonitazepyn flera potentiella tillämpningar inom vetenskaplig forskning:

 1. Undersökning av nya anxiolytiska medel: Metonitazepynes ångestdämpande egenskaper gör det till en intressant kandidat för nya behandlingar av ångestsyndrom.
 2. Att studera det GABAerga systemet: Med tanke på dess interaktion med GABA-A-receptorn kan metonitazepyn användas för att öka vår förståelse av detta neurotransmittorsystem och dess roll vid olika neurologiska och psykiatriska tillstånd.
 3. Utvärdering av potentiella antikonvulsiva behandlingar: Metonitazepynes antikonvulsiva egenskaper tyder på att det kan ha potentiella tillämpningar i utvecklingen av nya terapier för krampsjukdomar.
 4. Undersökning av muskelavslappnande effekter: Metonitazepynes muskelavslappnande egenskaper gör det till en lämplig kandidat för studier inriktade på neuromuskulära sjukdomar och relaterade tillstånd.

Slutsats om säkerhet:

Som en forskningskemikalie är Metonitazepyne avsedd för användning av utbildade yrkesverksamma i kontrollerade laboratoriemiljöer. Det är viktigt att följa lämpliga säkerhetsriktlinjer och protokoll vid hantering och användning av denna förening, inklusive att bära lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) och följa angivna lagrings- och bortskaffningsförfaranden.

Det är viktigt att notera att metonitazepyn inte har godkänts för humankonsumtion eller terapeutisk användning, och dess säkerhetsprofil för människor har inte fastställts. Därför är det viktigt att vara försiktig när man bedriver forskning med denna förening och att endast använda den för sitt avsedda ändamål.

Sammanfattningsvis är metonitazepyn en lovande forskningskemikalie med en rad farmakologiska effekter som gör den till en spännande kandidat för vidare undersökning i olika vetenskapliga sammanhang. Genom att följa säkerhetsriktlinjerna och använda denna förening på ett ansvarsfullt sätt kan forskare få nya insikter och potentiellt bidra till utvecklingen av nya terapeutiska tillvägagångssätt för en mängd olika tillstånd.

Varför köpa Metonitazepyne från RECHEMCO?

 • ★ Vi har en lång handelshistoria på marknaden så du drar nytta av vår erfarenhet.
 • ★ Metonitazepyne har testats och kontrollerats.
 • ★ Du kan köpa Metonitazepyne med Bitcoin, Monero och banköverföring.

Vad du får när du köper Metonitazepyne från RECHEMCO?

 • - En förseglad aluminiumfoliepåse innehållande högsta kvalitet Metonitazepyne forskningskemikalier
 • - Solbränt pulver
 • - 99% Renhet

SHOPPING @ RECHEMCO

 • ✓ EXKLUSIV - unikt produktutbud
 • ✓ LÄTT - När som helst, var som helst
 • ✓ LÅG KOSTNAD - även för små kvantiteter
Antal

50 g, 100 g

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Metonitazepyne CN Export – Wholesale”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

SPINNA FÖR ATT VINNA!

 • Prova lyckan och vinn en rabattkupongkod
 • 1 gratissnurr var 15:e dag
 • Inget fusk! Använd endast din riktiga e-postadress.
 • KOM IHÅG: Kupongkoden är giltig i 7 dagar.
Prova lyckan!
Aldrig
Påminn senare
Inga tack