Zopiklon 7,5 INDIEN

65 - 320

Zopiklon är ett läkemedel som används för kortvarig behandling av sömnlöshet. Det är en typ av sedativ-hypnotisk som verkar genom att sakta ner hjärnaktiviteten för att hjälpa dig att somna snabbare och somna längre. Zopiklon finns i tablettform och ska tas strax före sänggåendet. Det är endast tillgängligt med ett recept från en vårdgivare.

Zopiclone 7.5 skickas från Indien med spårningsnummer.
Den finns att köpa i steg om 1.

Zopiklon är ett läkemedel som tillhör den klass av läkemedel som kallas sedativa-hypnotika. Det ordineras vanligtvis för att behandla sömnlöshet, en sömnstörning som kännetecknas av svårigheter att somna, somna eller vakna för tidigt på morgonen. Zopiklon är ett icke-bensodiazepinhypnotiskt medel som verkar genom att förstärka effekterna av gammaaminosmörsyra (GABA), en neurotransmittor som bromsar aktiviteten i det centrala nervsystemet (CNS).

Zopiklon finns i tablettform och tas vanligtvis genom munnen strax före sänggåendet. Den vanliga startdosen för vuxna är 7,5 mg, men dosen kan justeras beroende på individuella behov och svar. Det rekommenderas att Zopiclone tas under en kort tidsperiod, vanligtvis inte mer än 2-4 veckor, eftersom långvarig användning kan leda till beroende, tolerans och abstinenssymtom vid utsättning.

Effekten av zopiklon inträder relativt snabbt och den maximala effekten uppträder vanligtvis inom 1-2 timmar efter administrering. Verkningstiden är också relativt kort och varar vanligtvis 6-8 timmar. Patienter bör se till att de har minst 8 timmars sömn innan de tar Zopiclone, eftersom dess effekter kan försämra förmågan att utföra uppgifter som kräver mental vakenhet och fysisk koordination.

Zopiklon tolereras i allmänhet väl av de flesta patienter. Vanliga biverkningar kan vara sömnighet, yrsel, huvudvärk, muntorrhet och metallsmak. Mindre vanliga biverkningar kan vara gastrointestinala störningar, inklusive illamående, kräkningar och diarré, samt allergiska reaktioner, inklusive hudutslag och andningssvårigheter.

Patienter bör inte ta Zopiclone om de har en historia av allergier mot läkemedlet eller något av dess ingredienser, har svår andningsinsufficiens, sömnapnésyndrom eller svår leverinsufficiens. Zopiklon bör också användas med försiktighet hos patienter med tidigare drog- eller alkoholmissbruk, liksom hos äldre patienter och patienter med nedsatt njurfunktion.

Zopiklon ska inte tas tillsammans med alkohol eller andra CNS-depressiva medel, eftersom detta kan öka risken för andningsdepression, koma och död. Patienter bör också undvika att köra bil eller använda maskiner tills de vet hur Zopiclone påverkar dem.

Sammanfattningsvis är zopiklon ett läkemedel som kan vara effektivt vid behandling av sömnlöshet, även om användningen bör begränsas till korta perioder och övervakas noggrant av en vårdgivare. Patienterna bör vara medvetna om de potentiella biverkningarna.

DOSERING

7,5 mg

PAKETSTORLEK

50 tabletter, 100 tabletter, 200 tabletter, 400 tabletter

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Zopiclone 7.5 INDIA”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

SPINNA FÖR ATT VINNA!

  • Prova lyckan och vinn en rabattkupongkod
  • 1 gratissnurr var 15:e dag
  • Inget fusk! Använd endast din riktiga e-postadress.
  • KOM IHÅG: Kupongkoden är giltig i 7 dagar.
Prova lyckan!
Aldrig
Påminn senare
Inga tack