Fluorexetamin CN Export - Grossist

275 - 1840

Fluorexetamin (CAS: 2160553-78-6) är ett nytt dissociativt anestetikum och en forskningskemikalie. Det tillhör klassen arylcyklohexylaminföreningar och har en struktur som liknar ketamin. Fluorexetamin är känt för sina kraftiga och långvariga effekter, med en verkningstid på upp till sex timmar. Det används främst i laboratorieforskning för att studera effekterna av dissociativa anestetika på det centrala nervsystemet. Som en mycket potent och selektiv NMDA-receptorantagonist har fluorexetamin potential att bli ett värdefullt verktyg för studier av ett stort antal neurologiska sjukdomar. Det är dock viktigt att notera att fluorexetamin är en forskningskemikalie och inte är avsedd för humankonsumtion.

Alla produkter från CN Export - Wholesale levereras från Kina.

In case of loss or seize by local customs: NO REFUNDS nor COMPLAINTS.

Alla designerdroger som säljs på denna webbplats är avsedda för forskning och kriminaltekniska tillämpningar.

Artikelnr: FXE-cn Kategori: Etiketter: , , , , ,

Produktnamn: Fluorexetamin (FXE)

Beskrivning:

Fluorexetamin, även känt som FXE, är en ny syntetisk forskningskemikalie som tillhör klassen dissociativa anestetika. Den är nära besläktad med andra välkända dissociativa medel, såsom ketamin och metoxetamin (MXE). FXE är en NMDA-receptorantagonist, vilket innebär att den verkar genom att blockera NMDA-receptorerna i hjärnan, vilket resulterar i en rad psykoaktiva effekter.

Effekter:

Effekterna av FXE varierar kraftigt beroende på dosering, användarens individuella svar och andra faktorer. Några vanligt rapporterade effekter av FXE inkluderar dock:

 1. Dissociation: En känsla av att vara bortkopplad från sin kropp och omgivning, ofta åtföljd av en känsla av att sväva eller befinna sig i ett drömliknande tillstånd.
 2. Eufori: En intensiv känsla av lycka, njutning och välbefinnande.
 3. Analgesi: En minskad smärtupplevelse, vilket kan vara till hjälp för personer som lider av kroniska smärttillstånd.
 4. Kognitiva förändringar: Förändringar i tankemönster, inklusive förändrad uppfattning om tid, rum och sig själv, samt minnes- och koncentrationssvårigheter.
 5. Visuella och auditiva hallucinationer: Användare kan uppleva förändringar i sina visuella och auditiva uppfattningar, inklusive att se eller höra saker som inte finns i verkligheten.
 6. Synestesi: En blandning av sinnen, t.ex. att se ljud eller smaka färger.

Möjliga användningsområden:

På grund av sina dissociativa egenskaper har FXE potentiella tillämpningar inom olika forskningsområden och terapeutiska sammanhang, inklusive:

 1. Neurovetenskaplig forskning: FXE är en NMDA-receptorantagonist och kan användas som ett verktyg för att studera NMDA-receptorernas roll i olika kognitiva processer, t.ex. inlärning, minne och perception.
 2. Smärtlindring: FXE:s smärtstillande effekter kan vara användbara vid behandling av kronisk smärta hos patienter som inte svarar på konventionella smärtstillande läkemedel.
 3. Behandling av psykiska störningar: Preliminär forskning tyder på att dissociativa anestetika som FXE kan vara lovande vid behandling av tillstånd som depression, ångest och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).
 4. Anestesiologisk forskning: FXE skulle kunna utforskas som ett potentiellt alternativ till traditionella anestesimedel inom både human- och veterinärmedicin.

Slutsats om säkerhet:

Eftersom FXE är en ny forskningskemikalie är den långsiktiga säkerheten och de potentiella biverkningarna ännu inte helt klarlagda. Därför är det viktigt att forskare och användare iakttar försiktighet när de arbetar med denna förening. Några allmänna säkerhetsrekommendationer inkluderar:

 1. Följ anvisningarna för korrekt dosering och undvik överdriven eller upprepad användning.
 2. Säkerställa en kontrollerad, säker och övervakad miljö vid forskning med FXE.
 3. Undvik att använda FXE i kombination med andra psykoaktiva substanser eller läkemedel, eftersom detta kan öka risken för biverkningar.
 4. Övervaka tecken på biverkningar eller komplikationer under användningen och sök omedelbart läkarvård om några oroande symtom uppträder.
 5. Genomföra grundlig och systematisk forskning för att bättre förstå FXE:s säkerhetsprofil, farmakologiska egenskaper och potentiella terapeutiska tillämpningar.

Sammanfattningsvis är fluorexetamin (FXE) en lovande forskningskemikalie med potentiella tillämpningar inom olika områden, inklusive neurovetenskap, smärtlindring, behandling av psykisk ohälsa och anestesiforskning. På grund av den begränsade kunskapen om dess långsiktiga säkerhet och potentiella biverkningar är det dock viktigt att iaktta försiktighet och följa lämpliga säkerhetsriktlinjer när man arbetar med denna förening.

Varför köpa Fluorexetamin CN Export från RECHEMCO?

★ Vi har en lång handelshistoria på marknaden så du drar nytta av vår erfarenhet.
★ Fluorexetamin har testats och kontrollerats.
★ Vi accepterar olika betalningsmetoder som Bitcoin, Monero och banköverföring.

Vad du får när du köper Fluorexetamin KN Export från RECHEMCO?

- En förseglad aluminiumfoliepåse innehållande högsta kvalitet Fluorexetamin KN Export
- Ren klarvit kristall
- 98,05% Renhet

Antal

10 g, 25 g, 50 g, 100 g, 250 g

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Fluorexetamine CN Export – Wholesale”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

SPINNA FÖR ATT VINNA!

 • Prova lyckan och vinn en rabattkupongkod
 • 1 gratissnurr var 15:e dag
 • Inget fusk! Använd endast din riktiga e-postadress.
 • KOM IHÅG: Kupongkoden är giltig i 7 dagar.
Prova lyckan!
Aldrig
Påminn senare
Inga tack