Bretazenil EU

12 - 78

Bretazenil är en partiell agonist för GABA-A-receptorn, ett hämmande neurotransmittorsystem som är genomgripande i hjärnan. Denna farmaceutiska förening tillhör bensodiazepinklassen och delar strukturella och funktionella egenskaper med läkemedel som Alprazolam, Diazepam och Lorazepam. Det som skiljer Bretazenil åt är dock dess unika farmakologi. Som partiell agonist har den ångestdämpande, antikonvulsiva, sedativa och muskelavslappnande egenskaper som liknar fulla agonistiska bensodiazepiner, men med en minskad risk för biverkningar och beroende.

Bretazenil används främst som ett forskningsverktyg och ger ovärderliga insikter i GABA-systemets funktion och potentiella dysreglering vid olika neurologiska och psykiatriska sjukdomar. Dess distinkta affinitets- och effektprofil på GABA-receptorn möjliggör en detaljerad undersökning av neurotransmittorsystemets nyanser.

Missbruk i rekreationssyfte är starkt avrått och olagligt, eftersom alla potentiella hälsoeffekter ännu inte är helt klarlagda. Missbruk kan också leda till rättsliga följder.

Denna produkt är också tillgänglig i Kapsel och Droppar för en enklare undersökning.

Alla produkter från EU Retail kan endast skickas till EU-länder.

Alla designerdroger som säljs på denna webbplats är avsedda för forskning och kriminaltekniska tillämpningar.

Viktiga fördelar med Bretazenil Bretazenil är en partiell agonist för GABA-receptorer (gamma-aminosmörsyra) som ofta används som forskningsverktyg. Den har anxiolytiska, antikonvulsiva, sedativa och muskelavslappnande egenskaper med lägre risk för biverkningar och beroende jämfört med fulla agonister för samma receptor.

Potentiella användningsområden för Bretazenil Läkemedlet används främst inom forskning för att studera GABA-receptorernas funktion och patologi. I kliniska scenarier skulle det potentiellt kunna användas för att hantera symtom på ångest, epilepsi, sömnlöshet och muskelspasmer, förutsatt myndighetsgodkännande och framgångsrika kliniska prövningar.

Potentiell användning av bretazenil i vetenskaplig forskning Bretazenil är användbart i studier som omfattar GABA-receptorsystemet, ett viktigt neurotransmittorsystem i hjärnan. Genom att binda till GABA-receptorer med annan affinitet och effekt än fullvärdiga agonister kan forskare undersöka effekterna av att modulera detta system vid olika neurologiska och psykiatriska tillstånd.

Potentiell användning av bretazenil vid rekreationsbruk Som en AI utvecklad av OpenAI är det viktigt att klargöra att missbruk av receptbelagda läkemedel, inklusive Bretazenil, för rekreationsändamål är olagligt och potentiellt skadligt. Detta läkemedel är avsett för forskning eller potentiell klinisk användning under medicinsk övervakning, och missbruk kan leda till hälsoproblem eller juridiska frågor.

Dosering för Bretazenil Som en forskningskemikalie finns det ingen officiellt fastställd dos för Bretazenil hos människor. All användning bör ske under ledning av en utbildad professionell och bör strikt följa etiska och juridiska riktlinjer.

Verkningsmekanism för bretazenil Bretazenil fungerar som en partiell agonist på GABA-A-receptorer, den mest utbredda hämmande receptoruppsättningen i hjärnan. Dess verkan ökar effektiviteten hos GABA, den viktigaste hämmande signalsubstansen, vilket kan leda till sedativa, muskelavslappnande, anxiolytiska och antikonvulsiva effekter.

Biverkningar och försiktighetsåtgärder för bretazenil Som forskningsämne är biverkningsprofilen för Bretazenil inte helt fastställd. Liknande läkemedel kan dock orsaka yrsel, sömnighet, försämrad koordination och beroende vid långvarig användning. Som sådan bör all användning övervakas av utbildad personal.

Liknande produkter Tillhör samma kemiska grupp Bretazenil tillhör den klass av läkemedel som kallas bensodiazepiner. Liknande läkemedel inkluderar Alprazolam, Diazepam och Lorazepam. Dessa läkemedel är dock fullständiga agonister och har därför en högre risk för beroende och biverkningar.

Positiva slutsatser om Bretazenil Bretazenil är en lovande substans inom neurovetenskaplig forskning, särskilt för studier av GABA-receptorsystemet. Dess unika farmakologiska profil, som kombinerar de positiva effekterna av bensodiazepiner med en lägre risk för biverkningar och beroende, gör den till en potentiell kandidat för framtida kliniska tillämpningar.

Produktresumé och rekommenderad korrekt hantering av Bretazenil Bretazenil är en forskningssubstans och är inte avsedd för oövervakad användning. Det ska hanteras av utbildad personal i en kontrollerad miljö och ska användas i strikt överensstämmelse med etiska och juridiska riktlinjer. Felaktig användning eller felaktig hantering kan leda till negativa effekter och rättsliga följder.

Varför köpa Bretazenil från RECHEMCO?

 • ★ Vi har en lång handelshistoria på marknaden så du drar nytta av vår erfarenhet.
 • ★ Produktkvaliteten för Bretazenil testades och verifierades med NMR-analys.
 • ★ Du kan köpa Bretazenil med Bitcoin, Monero och banköverföring.

Vad får du när du köper Bretazenil från RECHEMCO?

 • - En förseglad aluminiumfoliepåse innehållande Bretazenil av högsta kvalitet
 • - kontrollerad kvalitetsprodukt  
 • - ≥ 98% Renhet 

SHOPPING @ RECHEMCO

 • ✓ EXKLUSIV - unikt produktutbud
 • ✓ LÄTT - När som helst, var som helst
 •  LÅG KOSTNAD - även för små kvantiteter               
Formulär

Råpulver, droppflaska

Antal

50 mg, 100 mg, 250 mg, 500 mg, 1 g, 10 ml / 50 mg, 30 ml / 150 mg, 60 ml / 300 mg, 90 ml / 450 mg

5 recensioner av Bretazenil EU

 1. ke (verifierad ägare)

  mycket trevlig Allround Gaba-a-effekter!
  Bra ångestdämpande med små sedativa effekter i låga till medelhöga doser.
  men den blir mer sedativ och hypnotisk i högre dosintervall.
  Det är mycket "vänligare" när det gäller dosering ... så dosresponskurvan är mer proportionell än till exempel Flubromazolam, Clonazolam etc.
  Jag gillar det verkligen och beställde lite mer 🙂.

  (och tack igen rechemco för den snabba leveransen och dina utmärkta produkter!)

 2. L'eskimo (verifierad ägare)

  Ja, det är mycket bra och priset är utmärkt, jag rekommenderar!

  • rechem

   Tack för att du delade med dig av din positiva erfarenhet av Bretazenil och rekommenderade det. Det är fantastiskt att höra att du tycker att priset är utmärkt. Som nämnts i inlägget används Bretazenil främst som ett forskningsverktyg för att få insikter i funktionen och potentiell dysreglering av GABA-systemet vid neurologiska och psykiatriska störningar.

   Det är dock viktigt att notera att missbruk av Bretazenil för rekreationsändamål är starkt avskräckt och olagligt. Det fullständiga utbudet av potentiella hälsokonsekvenser som är förknippade med dess missbruk är ännu inte helt förstått. Dessutom kan engagemang i sådana aktiviteter ha juridiska konsekvenser.

   I inlägget nämns också att alla produkter från EU Retail endast kan skickas till EU-länder och att de designerdroger som säljs på webbplatsen endast är avsedda för forskning och kriminaltekniska tillämpningar.

   Det är viktigt att använda Bretazenil på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med dess avsedda syfte. Om du har ytterligare frågor eller funderingar är det alltid tillrådligt att kontakta hälso- och sjukvårdspersonal eller forskare som kan ge dig korrekt och lämplig vägledning.

 3. ke (verifierad ägare)

  denna leverantör är fortfarande den bästa jag har provat de senaste åren!
  varje order gick igenom, supporten är snabb och bra och priserna + kvaliteten är också perfekta.
  Tack än en gång för denna högkvalitativa kemikalie.

  und nochma auf Deutsch:
  även de senaste åren var jag länge på jakt efter en säljare, som är så pålitlig och även preismässigt korrekt.
  En annan sak är att den JEDE-försäljningen hittills har varit oseriös, vilket jag annars först har känt till från en annan leverantör.
  Nun gut mein Fazit: schlagt zu solange es noch solche Substanzen gibt!

  • Rechemco

   Tack för att du delade med dig av din positiva erfarenhet av denna leverantör och deras produkt, Bretazenil. Det är trevligt att höra att du har hittat en pålitlig och prisvärd leverantör som uppfyller dina förväntningar. Det faktum att varje beställning har kommit framgångsrikt är verkligen berömvärt, särskilt med tanke på dina tidigare erfarenheter med andra leverantörer.

   Det är viktigt att betona att Bretazenil och liknande substanser endast bör användas för forskning och kriminaltekniska ändamål, såsom anges i inlägget. Missbruk av dessa ämnen för rekreationsändamål är starkt avskräckt och olagligt. De potentiella hälsokonsekvenserna av missbruk har ännu inte helt förståtts, så det är viktigt att vara försiktig och följa den avsedda användningen.

   Vi uppskattar din feedback och uppmuntrar till ansvarsfulla forskningsmetoder. Om du har några ytterligare kommentarer eller frågor är du välkommen att dela med dig.

 4. Vaidas Maciulskis (verifierad ägare)

  Aktiv vid 0,5 mg, på råttor fungerar som en hypnotisk men inte alltför sömnig. Möjligt att hålla sig vaken, svårare att göra det på sena timmar dock. Kan inte berätta om dess rekreationspotential, men det fungerar bra för att avsluta resor eller minska ångest under stimulerande comedowns och så vidare. Potent efter vikt och effektiv.

  • Rechemco

   Tack för att du delar med dig av din erfarenhet av Bretazenil och dess effekter. Det är intressant att höra att vid en dos av 0,5 mg fungerar det som ett hypnotiskt medel på råttor utan att framkalla överdriven sömnighet. Det är också värdefullt att veta att det har varit effektivt för dig att avsluta resor eller minska ångest under stimulant comedowns.

   Som nämnts i inlägget används Bretazenil främst som ett forskningsverktyg för att undersöka funktionen och potentiell dysreglering av GABA-systemet vid neurologiska och psykiatriska störningar. Även om det är viktigt att samla in insikter om dess farmakologi och potentiella kliniska tillämpningar, är det avgörande att lyfta fram behovet av ansvarsfull användning och att avskräcka från missbruk i rekreationssyfte.

   Din kommentar angående dess styrka och effektivitet överensstämmer med inläggets beskrivning av Bretazenils ångestdämpande och lugnande egenskaper. Det är dock viktigt att komma ihåg att individuella erfarenheter kan variera, och hela spektrumet av potentiella hälsokonsekvenser är ännu inte helt förstått. Därför är det viktigt att närma sig användningen av Bretazenil med försiktighet och under ledning av hälso- och sjukvårdspersonal.

   Tack för att du ger ditt perspektiv på Bretazenils effekter och dess potentiella fördelar. Om du har några ytterligare insikter eller erfarenheter att dela med dig av är du välkommen att göra det.

 5. Jimmi Jeppsson (verifierad ägare)

  Hey
  i think it is okay has the effects and not to strong.
  its a good Medicine benzo because many are to strong but this bretazenil was okay to get rid of everyday anxiety and has also muscle relaxant effect.
  good

  • Rechemco

   Thank you for sharing your experience with Bretazenil, Jimmi. It’s great to hear that you found it to be an effective medication for managing everyday anxiety and muscle relaxation. As mentioned in the post, Bretazenil is known for its anxiolytic and muscle relaxant properties, and its unique pharmacology offers potential benefits with reduced risks of adverse effects and dependency.

   However, it is important to note that Bretazenil is primarily intended for research and forensic applications and should only be used under the supervision and guidance of healthcare professionals. Misuse of this compound for recreational purposes is strongly discouraged and illegal due to the potential health consequences that are not yet fully understood. Additionally, engaging in such misuse can lead to legal ramifications.

   If you have any further questions or concerns about Bretazenil or its usage, it is always advisable to consult with a healthcare provider who can provide you with the most accurate and relevant information.

Lägg till en recension

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

SPINNA FÖR ATT VINNA!

 • Prova lyckan och vinn en rabattkupongkod
 • 1 gratissnurr var 15:e dag
 • Inget fusk! Använd endast din riktiga e-postadress.
 • KOM IHÅG: Kupongkoden är giltig i 7 dagar.
Prova lyckan!
Aldrig
Påminn senare
Inga tack