Tramadol EU

55 - 450

Tramadol is een voorgeschreven pijnstiller die wordt gebruikt om matige tot ernstige pijn te behandelen. Het behoort tot een klasse geneesmiddelen die bekend staan als opioïde analgetica en werkt door de manier te veranderen waarop de hersenen en het zenuwstelsel op pijn reageren. Tramadol is verkrijgbaar in verschillende vormen, waaronder tabletten, capsules en injecties, en wordt meestal naar behoefte elke 4-6 uur ingenomen om de pijn te verlichten. Het mag alleen worden ingenomen onder begeleiding van een zorgverlener en kan potentiële bijwerkingen en risico's hebben als het niet op de juiste manier wordt gebruikt. Dit product wordt verzonden vanuit Europa met trackingnummer. We verzenden GEEN EU-medicijnen naar Nederland, Denemarken, Finland, Zweden en Noorwegen. Voor deze producten accepteren we alleen betaling met cryptocurrency.

Een uitgebreide productbeschrijving op deze schaal zou vrij uitgebreid zijn, maar ik kan zeker meer informatie toevoegen over Tramadol, waaronder de farmacokinetiek, farmacodynamiek, geschiedenis, klinisch gebruik en het potentieel voor misbruik.

Inleiding

Tramadol is een centraal werkend synthetisch opioïde pijnstillend middel, wat betekent dat het in een laboratorium is ontworpen en op het centrale zenuwstelsel werkt om pijn te verlichten. De generieke naam Tramadol weerspiegelt de chemische structuur: (±)cis-2-[(dimethylamino)methyl]-1-(3-methoxyfenyl) cyclohexanol hydrochloride. Tramadol valt onder de klasse van geneesmiddelen die bekend staan als opioïde analgetica en werd in 1995 in de Verenigde Staten goedgekeurd voor medisch gebruik. Tramadol-producten zijn verkrijgbaar onder verschillende merknamen, waaronder Ultram, ConZip en Ryzolt. Tramadol is verkrijgbaar in immediate-release en extended-release formuleringen, en het komt in verschillende vormen, waaronder tabletten, capsules en injecties.

Farmacodynamica

De unieke farmacodynamiek van Tramadol wordt voornamelijk toegeschreven aan twee mechanismen: agonisme van de μ-opioïde receptor en remming van de heropname van serotonine en noradrenaline. Deze dubbele werking verlicht niet alleen de pijn, maar kan ook de stemming en het angstniveau beïnvloeden, waardoor Tramadol nuttig is bij de behandeling van aandoeningen die gepaard gaan met chronische pijn.

Tramadol zelf heeft een zwakke μ-opioïde receptor agonistische activiteit. Zijn actieve metaboliet, O-desmethyltramadol (M1), is in dit opzicht echter aanzienlijk krachtiger. Deze metaboliet is primair verantwoordelijk voor de opiaatachtige effecten van Tramadol, waaronder pijnstilling en de kans op afhankelijkheid en verslaving.

Naast opioïde receptoragonisme heeft Tramadol ook invloed op de neurotransmitters serotonine en noradrenaline door de heropname ervan te remmen. Deze werking is vergelijkbaar met die van bepaalde antidepressiva en kan bijdragen aan pijnverlichting, vooral bij chronische pijn waarbij depressie een rol kan spelen.

Farmacokinetiek

De pijnstillende effecten van Tramadol beginnen ongeveer een uur na orale toediening en bereiken een piek tussen twee en drie uur. De eliminatiehalfwaardetijd van Tramadol is ongeveer zes tot zeven uur, maar kan variëren op basis van individuele metabolische verschillen.

Tramadol wordt goed geabsorbeerd na orale toediening, met een biologische beschikbaarheid die varieert van 70% tot 75%. De aanwezigheid van voedsel heeft geen significante invloed op de absorptie. Tramadol wordt voornamelijk gemetaboliseerd door de lever via het cytochroom P450 systeem, met name de CYP2D6 en CYP3A4 enzymen. Tramadol en de actieve metaboliet M1 worden voornamelijk via de nieren uitgescheiden.

Klinisch gebruik

Tramadol wordt voornamelijk gebruikt voor de behandeling van matige tot ernstige pijn, acuut of chronisch. Het dubbele werkingsmechanisme maakt het bijzonder nuttig bij bepaalde soorten pijn, zoals neuropathische pijn, waar traditionele opioïden minder effectief kunnen zijn.

Tramadol kan ook worden gebruikt voor de behandeling van artrosepijn, postoperatieve pijn en pijn die gepaard gaat met maligniteit. Daarnaast kan Tramadol deel uitmaken van een multimodaal analgesieplan, waarbij meerdere geneesmiddelen met verschillende mechanismen worden gebruikt om de pijn effectiever te beheersen en de risico's van hoge doses van één geneesmiddel te minimaliseren.

Dosering en toediening

De dosering van Tramadol is zeer patiëntgebonden en hangt af van de ernst van de pijn, de reactie van de patiënt op de medicatie en andere factoren, zoals leeftijd, nierfunctie en leverfunctie.

Voor tabletten met onmiddellijke afgifte bij volwassenen en adolescenten van 16 jaar en ouder is de gebruikelijke startdosis 50-100 mg elke 4-6 uur naar behoefte voor pijn, met een maximum van 400 mg per dag. Voor tabletten met verlengde afgifte is de gebruikelijke startdosis voor volwassenen 100 mg eenmaal daags, verhoogd met 100 mg om de vijf dagen, maar niet meer dan 300 mg/dag. De doseringsintervallen voor de formulering met verlengde afgifte mogen niet korter zijn dan 24 uur.

De laagste effectieve dosis moet altijd worden gebruikt en de duur van de behandeling moet zo kort mogelijk zijn. Tramadol mag alleen worden gebruikt onder toezicht van een zorgverlener.

Bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel heeft Tramadol mogelijke bijwerkingen. De meest voorkomende bijwerkingen zijn misselijkheid, duizeligheid, droge mond, indigestie, buikpijn, duizeligheid, braken, constipatie, hoofdpijn en slaperigheid. Deze bijwerkingen verminderen vaak na verloop van tijd of door aanpassing van de dosering.

Ernstigere bijwerkingen, zoals ademhalingsdepressie en toevallen, zijn gemeld, vooral bij hoge doses of bij gebruik met andere geneesmiddelen die het centrale zenuwstelsel onderdrukken. Tramadol moet met voorzichtigheid worden gebruikt bij patiënten met een voorgeschiedenis van ademhalingsaandoeningen of epileptische aanvallen.

Afhankelijkheid en ontwenning

Langdurig gebruik van Tramadol kan leiden tot lichamelijke afhankelijkheid, gekenmerkt door ontwenningsverschijnselen wanneer de medicatie abrupt wordt gestaakt. Onthoudingsverschijnselen zijn rusteloosheid, spier- en botpijn, slapeloosheid, diarree, braken, koude opvliegers met kippenvel en onwillekeurige beenbewegingen.

Om het risico op ontwenningsverschijnselen te minimaliseren, moet de dosis Tramadol geleidelijk worden verminderd wanneer de medicatie niet langer nodig is voor pijnbestrijding. Patiënten mogen niet zonder medisch toezicht proberen te stoppen met het innemen van Tramadol.

Misbruik en verslaving

Net als andere opioïden kan Tramadol worden misbruikt en verslaafd raken, vooral bij langdurig gebruik. Risicofactoren voor opioïdenverslaving zijn onder andere een geschiedenis van middelenmisbruik, psychische stoornissen en bepaalde genetische factoren. Strategieën om het risico op misbruik te minimaliseren omvatten zorgvuldige selectie van patiënten, regelmatige controle op tekenen van misbruik en voorlichting over de risico's en het juiste gebruik van Tramadol.

Een uitgebreide productbeschrijving op deze schaal zou vrij uitgebreid zijn, maar ik kan zeker meer informatie toevoegen over Tramadol, waaronder de farmacokinetiek, farmacodynamiek, geschiedenis, klinisch gebruik en het potentieel voor misbruik.

Inleiding

Tramadol is een centraal werkend synthetisch opioïde pijnstillend middel, wat betekent dat het in een laboratorium is ontworpen en op het centrale zenuwstelsel werkt om pijn te verlichten. De generieke naam Tramadol weerspiegelt de chemische structuur: (±)cis-2-[(dimethylamino)methyl]-1-(3-methoxyfenyl) cyclohexanol hydrochloride. Tramadol valt onder de klasse van geneesmiddelen die bekend staan als opioïde analgetica en werd in 1995 in de Verenigde Staten goedgekeurd voor medisch gebruik. Tramadol-producten zijn verkrijgbaar onder verschillende merknamen, waaronder Ultram, ConZip en Ryzolt. Tramadol is verkrijgbaar in immediate-release en extended-release formuleringen, en het komt in verschillende vormen, waaronder tabletten, capsules en injecties.

Farmacodynamica

De unieke farmacodynamiek van Tramadol wordt voornamelijk toegeschreven aan twee mechanismen: agonisme van de μ-opioïde receptor en remming van de heropname van serotonine en noradrenaline. Deze dubbele werking verlicht niet alleen de pijn, maar kan ook de stemming en het angstniveau beïnvloeden, waardoor Tramadol nuttig is bij de behandeling van aandoeningen die gepaard gaan met chronische pijn.

Tramadol zelf heeft een zwakke μ-opioïde receptor agonistische activiteit. Zijn actieve metaboliet, O-desmethyltramadol (M1), is in dit opzicht echter aanzienlijk krachtiger. Deze metaboliet is primair verantwoordelijk voor de opiaatachtige effecten van Tramadol, waaronder pijnstilling en de kans op afhankelijkheid en verslaving.

Naast opioïde receptoragonisme heeft Tramadol ook invloed op de neurotransmitters serotonine en noradrenaline door de heropname ervan te remmen. Deze werking is vergelijkbaar met die van bepaalde antidepressiva en kan bijdragen aan pijnverlichting, vooral bij chronische pijn waarbij depressie een rol kan spelen.

Farmacokinetiek

De pijnstillende effecten van Tramadol beginnen ongeveer een uur na orale toediening en bereiken een piek tussen twee en drie uur. De eliminatiehalfwaardetijd van Tramadol is ongeveer zes tot zeven uur, maar kan variëren op basis van individuele metabolische verschillen.

Tramadol wordt goed geabsorbeerd na orale toediening, met een biologische beschikbaarheid die varieert van 70% tot 75%. De aanwezigheid van voedsel heeft geen significante invloed op de absorptie. Tramadol wordt voornamelijk gemetaboliseerd door de lever via het cytochroom P450 systeem, met name de CYP2D6 en CYP3A4 enzymen. Tramadol en de actieve metaboliet M1 worden voornamelijk via de nieren uitgescheiden.

Klinisch gebruik

Tramadol wordt voornamelijk gebruikt voor de behandeling van matige tot ernstige pijn, acuut of chronisch. Het dubbele werkingsmechanisme maakt het bijzonder nuttig bij bepaalde soorten pijn, zoals neuropathische pijn, waar traditionele opioïden minder effectief kunnen zijn.

Tramadol kan ook worden gebruikt voor de behandeling van artrosepijn, postoperatieve pijn en pijn die gepaard gaat met maligniteit. Daarnaast kan Tramadol deel uitmaken van een multimodaal analgesieplan, waarbij meerdere geneesmiddelen met verschillende mechanismen worden gebruikt om de pijn effectiever te beheersen en de risico's van hoge doses van één geneesmiddel te minimaliseren.

Dosering en toediening

De dosering van Tramadol is zeer patiëntgebonden en hangt af van de ernst van de pijn, de reactie van de patiënt op de medicatie en andere factoren, zoals leeftijd, nierfunctie en leverfunctie.

Voor tabletten met onmiddellijke afgifte bij volwassenen en adolescenten van 16 jaar en ouder is de gebruikelijke startdosis 50-100 mg elke 4-6 uur naar behoefte voor pijn, met een maximum van 400 mg per dag. Voor tabletten met verlengde afgifte is de gebruikelijke startdosis voor volwassenen 100 mg eenmaal daags, verhoogd met 100 mg om de vijf dagen, maar niet meer dan 300 mg/dag. De doseringsintervallen voor de formulering met verlengde afgifte mogen niet korter zijn dan 24 uur.

De laagste effectieve dosis moet altijd worden gebruikt en de duur van de behandeling moet zo kort mogelijk zijn. Tramadol mag alleen worden gebruikt onder toezicht van een zorgverlener.

Bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel heeft Tramadol mogelijke bijwerkingen. De meest voorkomende bijwerkingen zijn misselijkheid, duizeligheid, droge mond, indigestie, buikpijn, duizeligheid, braken, constipatie, hoofdpijn en slaperigheid. Deze bijwerkingen verminderen vaak na verloop van tijd of door aanpassing van de dosering.

Ernstigere bijwerkingen, zoals ademhalingsdepressie en toevallen, zijn gemeld, vooral bij hoge doses of bij gebruik met andere geneesmiddelen die het centrale zenuwstelsel onderdrukken. Tramadol moet met voorzichtigheid worden gebruikt bij patiënten met een voorgeschiedenis van ademhalingsaandoeningen of epileptische aanvallen.

Afhankelijkheid en ontwenning

Langdurig gebruik van Tramadol kan leiden tot lichamelijke afhankelijkheid, gekenmerkt door ontwenningsverschijnselen wanneer de medicatie abrupt wordt gestaakt. Onthoudingsverschijnselen zijn rusteloosheid, spier- en botpijn, slapeloosheid, diarree, braken, koude opvliegers met kippenvel en onwillekeurige beenbewegingen.

Om het risico op ontwenningsverschijnselen te minimaliseren, moet de dosis Tramadol geleidelijk worden verminderd wanneer de medicatie niet langer nodig is voor pijnbestrijding. Patiënten mogen niet zonder medisch toezicht proberen te stoppen met het innemen van Tramadol.

Misbruik en verslaving

Net als andere opioïden kan Tramadol worden misbruikt en verslaafd raken, vooral bij langdurig gebruik. Risicofactoren voor opioïdenverslaving zijn onder andere een geschiedenis van middelenmisbruik, psychische stoornissen en bepaalde genetische factoren. Strategieën om het risico op misbruik te minimaliseren omvatten zorgvuldige selectie van patiënten, regelmatige controle op tekenen van misbruik en voorlichting over de risico's en het juiste gebruik van Tramadol.

Concluderend kan worden gesteld dat Tramadol een veelzijdig analgeticum is met een unieke farmacodynamiek, dat voordelen biedt bij verschillende pijnlijke aandoeningen. Net als alle medicijnen moet het echter verstandig en onder zorgvuldig toezicht van een zorgverlener worden gebruikt.

Concluderend kan worden gesteld dat Tramadol een veelzijdig analgeticum is met een unieke farmacodynamiek, dat voordelen biedt bij verschillende pijnlijke aandoeningen. Net als alle medicijnen moet het echter verstandig en onder zorgvuldig toezicht van een zorgverlener worden gebruikt.

DOSERING

Centrafarm 50mg, Sandoz 100mg, TRAVEX ONE 150mg, Mylan 200mg

VERPAKKINGSGROOTTE

30 tabletten, 50 tabletten, 100 tabletten, 200 tabletten, 30 capsules, 50 capsules, 100 capsules, 200 capsules, 60 tabletten, 120 tabletten, 180 tabletten, 240 tabletten, 420 tabletten

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Tramadol EU” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

SPIN OM TE WINNEN!

  • Beproef uw geluk en win een kortingscouponcode
  • 1 gratis spin elke 15 dagen
  • Niet valsspelen! Gebruik alleen uw echte e-mailadres.
  • LET OP: De couponcode is 7 dagen geldig.
Beproef je geluk!
Nooit
Later herinneren
Geen dank.